Kết quả tìm kiếm

Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
1. Khi bạn truy cập vào website www.victaland.com.vn có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.
2. Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm chứ chúng tôi không phải nhà sản xuất. Vì vậy những đánh giá, nhận xét về sản phẩm hiển thị trên website là ý kiến cá nhân của khách hàng, không phải của chúng tôi.
3. Các thông tin sản phẩm được đăng tải trên website đã được sự đồng ý của Chủ sở hữu qua hình thức văn bản hoặc tin nhắn hoặc các hình thức cam kết khác và được lưu trữ bảo mật, chỉ đăng tải các thông tin được phép công khai, các thông tin chi tiết khác với Khách hàng có nhu cầu thực sự, chúng tôi sẽ xin phép và kết nối khi được sự đồng ý của Chủ sở hữu của sản phẩm được đăng tải.
QUYỀN PHÁP LÝ:
– Chúng tôi đã đăng ký quyền sở hữu toàn bộ nội dung của website này với các cơ quan chức năng có liên quan. Tất cả nội dung được thể hiện trên website này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.
– Các điều kiện, điều khoản và nội dung của website www.victaland.com.vn được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép website này mà không được sự cho phép bởi www.victaland.com.vn.
QUYỀN SỞ HỮU VÀ ĐIỀU HÀNH:
– Website: www.victaland.com.vn thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Địa ốc Victa.
– Website: www.victaland.com.vn đã được đăng ký với Bộ Công Thương và đã được gắn chứng nhận chính thức.

So sánh