Hoạt động & Đào tạo

Hoạt động & Đào tạo tại VictaLand

MÔI GIỚI VÀ NGHỆ THUẬT CHỐT DEAL

Sau quá trình tư vấn dự án cho khách hàng, lúc người mua nhà quyết định đặt cọc thường được gọi là “chốt sale”. Tuy nhiên, để tiến đến giao ...